info

  Visste du at...

  - manglende renhold inne i TV´en har vært medvirkende årsak til mange TV-branner. Det er imidlertid ikke bare støv alene som utløser branner. Som regel er det bare en medvirkende faktor når det oppstår unormal varmeutvikling eller gnister. Derfor er renhold OG kontroll et viktig virkemiddel for å forebygge brann i TV´er.

  - om du får unormale farger på skjermen, såkalt fargefeil (f.eks lilla og grønne partier i bildet), kan det ofte løses ved å ta strømmen til apparatet helt av over natten. Når du kopler på igjen apparatet vil en spesiell avmagnetiseringskrets aktiveres. Denne typen feil skyldes nemlig at skjermen har blitt magnetisert. Hjelper ikke dette må du ta kontakt med verksted.

  - rensekassetter for videospillere (og videokamera) bare bør brukes i nødsfall. Bruk av disse kassettene fører nemlig til en nokså stor belastning på videohodene. Ofte kan rensebåndet også ta med seg smuss fra styrestolpene og dra dette med rundt videotrommelen. En skikkelig rens av video omfatter rens av alle de delene videobåndet kommer i berøring av. Utelates en av disse kan ofte hele jobben være bortkastet. Videre er selve videohodene svært ømfintlige, og kan lett skades ved feil behandling. Dette er derfor en jobb som bør utføres på et profesjonellt verksted.

  - dersom et kaldt apparat blir tatt inn i varmen, vil det oppstå kondens. Dette kan føre til problemer om ikke apparatet får bli varmt og tørker før du tar det i bruk. Vent derfor minst en time før du setter strøm på apparatet. Dette er meget aktuelt for eksempel om vinteren, når du har fraktet apparatet ditt fra verksted og hjem etter en reparasjon.
  Camera & Videoteknikk AS - Liaveien 1 - 5132 Nyborg - 55 39 38 80 - service@camera.no
  Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2018 produkt