• Innlevering
  • Reparasjonstid
  • Utlevering
  • Reklamasjon
  • Prisliste

  next customerInnlevering på verksted

  Når du leverer inn apparatet ditt til reparasjon hos oss, vil vi registrere deg og apparatet ditt i vårt datasystem.


  Alle påbegynte reparasjoner belastes med en såkalt forundersøkelse*. Beløpet dekker innledende feilsøking for å konstatere omfanget av reparasjonen. Om reparasjonen ikke fullføres, f.eks fordi det vil bli for kostbart, så blir det ikke mer enn dette å betale. Forundersøkelse kan betales på forskudd, eller etterskudd. Om reparasjonen fullføres, bortfaller belastning for forundersøkelse.

  En vanlig reparasjon hvor ingen deler behøves får minstepris*.

  Men som regel er det jo noen deler som er gått i stykker, slik at reparasjonsprisen blir høyere. Derfor er det til stor hjelp for oss dersom du kan sette en prisgrense for hvor mye du ønsker maksimalt å spandere på reparasjonen.
  Det er ikke alltid lett å vite hva som er en fornuftig prisgrense, og det er mange individuelle forhold som spiller inn for hvor mye den enkelte ønsker å spandere. Nedenfor gir vi noen eksempler som kanskje kan være til hjelp.

  stack of coins

  Eks 1.
  Du har en eldre farge-TV som du gjerne vil ha i orden igjen. Men med tanke på nyprisene på TV`er for tiden vil du ikke spandere alt for mye. I dette tilfellet kan det være fornuftig å sette en makspris opp til 20-30 %. over minstepris. Da er det tatt høyde for at det kan skiftes noen deler i tillegg til selve arbeidet.

  Eks 2.
  Du har en fire år gammel 25” tekst-TV som ikke virker som den skal mer. I dette tilfellet har du en TV med flere gode år igjen foran seg, og som det derfor lønner seg å spandere litt mer på. En prisgrense opp til 50 % over minstepris kan her være et godt utgangspunkt.

  Eks 3.
  Du har et tre år gammelt videokamera som har begynt å fuske. Her blir det som i eksempel 2, og ofte kan en reparasjon opp til 100 % over minstepris være lønnsomt på denne typen produkter.

  Selv om du setter en høy maksimumspris, så vil ikke det si at reparasjonen blir så dyr. De fleste reparasjoner befinner seg omkring 40-60 % over minstepris.

  Skulle du likevel ikke ønske å sette en prisgrense, ber du isteden om å få et prisoverslag dersom reparasjonen kommer over minsteprisen. I realiteten blir da minsteprisen din prisgrense.

  Til slutt får du en kvittering for innleveringen.

   

  * for oppdaterte priser, se vår online prisliste eller oppslag i kundemottaket vårt.

   

   

  Reparasjonstid

  Apparatet er levert inn, hva nå ?  Reparasjonstiden varierer mellom produktgruppene. Men i gjennomsnitt går det fra noen dager og opp til en uke.

  Unntaket er for fjernsynsapparater, som de fleste ønsker reparert så snart som mulig. For denne produktgruppen har vi derfor som målsetting at apparater som leveres inn skal påbegynnes innen neste virkedag. Dette betyr at om vi har nødvendig dokumentasjon og deler, så kan apparatet være reparert i løpet av denne dagen. Må vi derimot bestille dokumentasjon eller deler, så vil det ta noe lenger tid, helt avhengig av når vi får disse.

  I perioder vil pågangen være stor, slik at vi ikke klarer å rekke over alle apparatene like hurtig som normalt. I disse periodene vil selvsagt også leveringstiden bli lenger.

  tv doctor

  jumping clock
  Haster det ? Gjør oss da spesielt oppmerksom på dette. Hvis teknikeren er til stede, vil vi med en gang sjekke om vi har mulighet til å ta hasteservice på ditt apparat (dvs. om vi har deler / dokumentasjon). I såfall setter vi alt annet til side og begynner på ditt apparat. For denne tjenesten beregner vi et påslag på 20% på regningen.

  Utlevering


  Når apparatet er ferdig, prøver vi som regel å ringe for å gi beskjed om dette. Det er imidlertid ikke alltid vi lykkes i det, så du kan gjerne ringe oss og sjekke hvordan det går med apparatet ditt. Eller du kan sjekke status direkte her på våre hjemmesider.

  Ved henting er det bare å betale regningen. Vi gir 3 måneders garanti på det arbeidet som er utført.


  complaintReklamasjon


  Som nevnt tidligere har du tre måneders garanti på det arbeidet som vi har utført på apparatet ditt. Det er derfor svært viktig at du tar i bruk apparatet ditt med en gang du har hentet det, slik at eventuelle mangler blir oppdaget så tidlig som mulig.

  Om en feil oppstår innen tre måneder, leverer du inn apparatet til oss. Som vanlig må vi få en beskrivelse av hva som ikke fungerer som det skal, og du må gjøre oss oppmerksom på at det er en reklamasjon. Ta med forrige servicenota hvis du har den. Vi vil nå se på apparatet ditt på nytt, og ut fra dette kan vi få disse resultatene :

  1) Det er nøyaktig samme feil som sist, eller problemet skyldes at vi har gjort en feil. Joda, du leste riktig. Vi er bare mennesker vi også, og det hender derfor at vi gjør feil. Uansett vil vi i disse tilfellene selvsagt rette dette opp kostnadsfritt for deg.

  2) Opprinnelig feil har oppstått på nytt, men skyldes feil i andre komponenter som ikke viste seg ved første service. I disse tilfellene utfører vi en såkalt påbyggingsservice. Det betyr at vi kun tar oss betalt for de delene og det merarbeidet som det ville blitt belastet for ved første service om dette hadde blitt avdekket da.

  3) Tilsynelatende er det samme feil som har oppstått, men det viser seg å være en annen feil med samme symptom som den første. Dette kommer ikke inn under garantien, og vi må belaste som ved en vanlig service.


  Prisliste

  levert over disk
  Forundersøkelse Minstepris
  Videokamera 281 1475
  TV 375 1147
  Video, audio, telefon, lader 281 819
  Speilrefleks kamera 281 819
  Optikk 281 819
  Kompakt kamera, blitz, diskman 281 556

  Alle priser er inkludert merverdiavgift, og avrundet til nærmeste hele krone. Vi tar forbehold om prisendringer.

  Camera & Videoteknikk AS - Liaveien 1 - 5132 Nyborg - 55 39 38 80 - service@camera.no
  Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2018 produkt