Casio support, det er oss det

  Camera & Videoteknikk svarer nå på alle supporthenvendelser for Casio i Norge.

   

  Sommeren 2006 ble det gjennomført en strukturendring i Casio i Skandinavia. Med direkte utspring i Camera & Videoteknikk sin tidligere samarbeidspartner Casinus AS, ble Casio Scandinavia grunnlagt. Samtidig ble alt ansvar for service overtatt av Casio Europe.

  Basert på lange og gode erfaringer, har Casio Europe besluttet å videreføre og videreutvikle sitt servicesamarbeid med Camera & Videoteknikk AS.

  casiosupport

  Nytt i denne sammenheng er at Camera & Videoteknikk nå betjener alle supporthenvendelser for Casio i Norge. I den forbindelse er det opprettet et supportnummer og en support e-post med linje direkte til en av bedriftens dedikerte Casio-teknikere. Sammenlignet med mange konkurrenter er slik direkte kontaktmulighet med servicetekniker unikt, og avspeiler Casio sin vilje til yte sine kunder best mulig service.

   

  Support telefon:

  47 45 88 88  Support e-post

  Camera & Videoteknikk AS - Liaveien 1 - 5132 Nyborg - 55 39 38 80 - service@camera.no
  Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2018 produkt