I januar 2002 var det 20 år siden kompanjongene Jostein Brandal og Magne Hvidsten stiftet Camera & Videoteknikk AS. I løpet av disse årene er bedriften blitt ledende innen foto og videokameraservice i Norden.
  Magne Hvidsten foran inngangen til C&V i Ytre Arna, anno 1984.

  Brandal og Hvidsten er i 1981 ansatt som serviceteknikere hos Strømsnes verksted i Bergen. Da Strømsnes velger å legge ned verkstedsdriften, beslutter de to å føre denne videre i sitt eget selskap. De overtar instrumenter og delelager, ansetter én av sine kolleger og flytter til egne lokaler i Ytre Arna like utenfor Bergen. Første januar 1982 er det nye firmaet etablert og registrert. De første årene blir det foretatt omtrent like mye service på foto- og filmprodukter som på tradisjonell brunevare. De fleste oppdragene kommer fra deres gamle arbeidsgiver Strømsnes, som har foto- og brunevareforretninger over hele landet.

  Chinon er på denne tiden stor innen foto og smalfilm, og det blir service på foto og filmopptaksutstyr, samt fremvisere bedriften vokser på de første årene. I 1986 får C&V avtale med Kodak som på denne tiden har noen modeller som er produsert av Chinon. På samme tid blir det inngått avtale med Ekløw, nåværende Fujifilm, om service på Fuji fotoapparater og videokamerautstyr.

  I 1989 har C&V 6 ansatte, og vokser seg etter hvert ut av lokalene i Ytre Arna. Bedriften flytter derfor inn i på 350 kvadratmeter i dagens lokaler i Liaveien i Åsane utenfor Bergen.

  Etter hvert blir stadig nye apparattyper og merker håndtert. Stadig økende behov for service på videokamera medfører at et formelt samarbeid med Canon blir etablert i 1992. Samme år tar bedriften for første gang i bruk data i administrasjonen av all service, gjennom verkstedsprogrammet Elfo.


  Foto og videokameraavdelingen anno 1990 hadde plass til fire serviceteknikere (to på hver side av arbeidsbenken), og var kjemisk fri for datautstyr.  Samme avdeling anno 2002 gir plass til ni serviceteknikere, her representert ved tre av dem. Resten sitter på andre siden av arbeidsbenken, og på motstående vegg.

  I de neste årene følger en ekspansiv utvikling med stadig flere leverandøravtaler og merker. I april 1996 blir lokalene utvidet til 450 kvm. Samtidig blir TV og videoavdelingen opprustet til topp nivå for å kunne møte de krav som stilles i forbindelse med service på dagens utstyr. Bedriften har nå 10 ansatte.

  Høsten 1997 tar C&V inn sin første lærling etter reform –94. Året etter kommer enda flere til, og det har siden til en hver tid vært mellom tre og fem lærlinger i bedriften. De fleste av lærlingene er gått over i faste stillinger i bedriften etter endt læretid.

  Digital foto og video kommer inn på markedet, og C&V er med fra første stund.

  I mars 1999 er det behov for ytterligere fornyelse og utvidelse, hvor kundemottak blir flyttet og utvidet og nye lagerlokaler blir tatt i bruk. Totalarealet kommer derved opp i ca 700 kvm. I denne forbindelse blir det trykket en artikkel i bransjebladet Elektronikkbransjen.
  Artikkelen foreligger i PDF format, og kan lastes ned her.

  Høsten 1999 innleder bedriften et samarbeid med Bleken Data om utvikling av deres alternativ til Elfo, MAB2000.

  I desember 1999 flytter Fujifilm Danmark all sin service fra Tyskland til C&V. Mens flere andre i bransjen mener stadig mer service vil gå ut av landet, beviser bedriften at det motsatte er mulig.

  I mai 2000 utvides samarbeidet med Canon slik at C&V blir et fullsortiment verksted for denne leverandøren, og det eneste verkstedet utenfor Canon som foretar service på deres DV produkter.

  I januar 2001 pensjonerer bedriften Elfo til fordel for det nye og langt mer moderne systemet MAB2000. I juli samme år har samarbeidet med Bleken Data ledet til at en ny fraktmodul i programmet er utviklet. Logistikken på produktene fra de kommer inn til de er tilbake til kunde er derved for første gang integrert i ett og samme system, med sporing på Internett hele veien.
  Camera & Videoteknikk ligger i dag i moderne lokaler i Åsane utenfor Bergen.

  C&V sysselsetter i dag 23 ansatte hvorav 18 er heltids teknikere. Bedriften er ledende på service innen analog så vel som digital video og foto, men satser også sterkt innen tradisjonell brunevare og profesjonelt utstyr. Service på digitale video- og fotoprodukter er sterkt voksende, og digital stillbilde utgjør i dag den nest største varegruppen. Gjennom bevisst satsing på lærlinger utdanner bedriften unge mennesker av begge kjønn til yrket. Mulighetene for nye markeder evalueres kontinuerlig, og utvidelse mot det øvrige Skandinaviske markedet vurderes.

  Camera & Videoteknikk ser lyst på fremtiden. Dyktige medarbeidere, målrettet arbeid mot leverandører og handlere og respekt for grunnleggende målsettinger, har resultert i en bunnso lid bedrift som tar stadig større markedsandeler og vokser i et marked i stagnasjon.

  Elesco
  C&V er medlem av Norges største sammenslutning av serviceverksteder, Elesco Norge. Kjeden ble etablert i 1995 under navnet Servicekjeden, av Camera & Videoteknikk AS, Helgeland Elektronikkservice AS, Moer Radio/TV-Service AS, Service-Eksperten AS og Service Elektronikk AS. I årene som fulgte knyttet kjeden til seg nye medlemmer over hele landet. I desember 2004 valgte kjeden å gå inn som medlem i Elesco Europe, og skiftet derfor navn til Elesco Norge. Kjeden består i dag av over 30 høyt kvalifiserte verksteder. Du kan lese mer om Elesco Norge her.

     Kunden i sentrum
  Vi setter kunden i sentrum. Ved eventuell feil på et produkt er det viktig at kunden ikke blir skadelidende. Vi konsentrerer oss derfor spesielt om minimal leveringstid og høy kvalitet på utført arbeid.

  Vi håndterer over 25.000 reparasjoner årlig, og er derfor avhengig av gode systemer. Vårt datasystem som er spesialutviklet for bransjen er med på å gjøre dette mulig, og vi har med dette full kontroll på apparatene fra de kommer inn, og til de går ut igjen.

   

   

   

  Camera & Videoteknikk AS - Liaveien 1 - 5132 Nyborg - 55 39 38 80 - service@camera.no
  Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2018 produkt