• Innlevering
  • Reparasjonstid
  • Utlevering
  • Reklamasjon
  • Prisliste

  next customerInnlevering / mottak

  Enten du leverer inn apparatet ditt til reparasjon personlig hos oss, eller sender det til oss, vil vi registrere deg og apparatet ditt i vårt datasystem ved mottak.

  Alle påbegynte reparasjoner belastes med en såkalt forundersøkelse*. Beløpet dekker innledende feilsøking for å konstatere omfanget av reparasjonen. Om reparasjonen ikke fullføres, f.eks fordi det vil bli for kostbart, så blir det ikke mer enn dette å betale. Forundersøkelse kan betales på forskudd, eller etterskudd. Om reparasjonen fullføres, bortfaller belastning for forundersøkelse.

  En vanlig reparasjon hvor ingen deler behøves får minstepris*.

  Men som regel er det jo noen deler som er gått i stykker, slik at reparasjonsprisen blir høyere. Derfor er det til stor hjelp for oss dersom du kan sette en prisgrense for hvor mye du ønsker maksimalt å spandere på reparasjonen.
  Det er ikke alltid lett å vite hva som er en fornuftig prisgrense, og det er mange individuelle forhold som spiller inn for hvor mye den enkelte ønsker å spandere. Selv om du setter en høy maksimumspris, så vil ikke det si at reparasjonen blir så dyr. De fleste reparasjoner befinner seg omkring 40-60 % over minstepris.

  Skulle du likevel ikke ønske å sette en prisgrense, ber du isteden om å få et prisoverslag. I realiteten blir da minsteprisen din prisgrense.

  * for oppdaterte priser, se vår online prisliste eller oppslag i kundemottaket vårt.

   

   

   


   

  Reparasjonstid

  Reparasjonstiden varierer mellom produktgruppene og er veldig avhengig av sesongmessige forhold. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om leveringstiden, man må isteden forhøre seg i hvert enkelt tilfelle.

  Når apparatet først er påbegynt blir de fleste reparasjoner ferdigstilt samme dag. Må vi derimot bestille dokumentasjon eller deler, så vil det ta noe lenger tid, helt avhengig av når vi får disse.

  tv doctor

  Utlevering


  Når apparatet er ferdig, prøver vi som regel å ringe for å gi beskjed om dette. Det er imidlertid ikke alltid vi lykkes i det, så du kan gjerne ringe oss og sjekke hvordan det går med apparatet ditt. Eller du kan sjekke status direkte her på våre hjemmesider.

  Dersom produktet er sendt til oss, sender vi det tilbake dit det kom fra dersom noe annet ikke er avtalt.

  complaintReklamasjon


  Vi gir tre måneders garanti på det arbeidet som vi har utført på apparatet ditt dersom det er en betalbar reparasjon (var det opprinnelig en garantireparasjon blir den fortsatt behandlet som det). Det er derfor svært viktig at du tar i bruk apparatet ditt med en gang du har hentet det, slik at eventuelle mangler blir oppdaget så tidlig som mulig.

  Om en feil oppstår innen tre måneder, leverer du inn apparatet til oss. Som vanlig må vi få en beskrivelse av hva som ikke fungerer som det skal, og du må gjøre oss oppmerksom på at det er en reklamasjon. Send med forrige servicenota hvis du har den. Vi vil nå se på apparatet ditt på nytt, og ut fra dette kan vi få disse resultatene :

  1) Det er nøyaktig samme feil som sist, eller problemet skyldes at vi har gjort en feil. Joda, du leste riktig. Vi er bare mennesker vi også, og det hender derfor at vi gjør feil. Uansett vil vi i disse tilfellene selvsagt rette dette opp kostnadsfritt for deg.

  2) Opprinnelig feil har oppstått på nytt, men skyldes feil i andre komponenter som ikke viste seg ved første service. I disse tilfellene utfører vi en såkalt påbyggingsservice. Det betyr at vi kun tar oss betalt for de delene og det merarbeidet som det ville blitt belastet for ved første service om dette hadde blitt avdekket da.

  3) Tilsynelatende er det samme feil som har oppstått, men det viser seg å være en annen feil med samme symptom som den første. Dette kommer ikke inn under garantien, og vi må belaste som ved en vanlig service.


  Prisliste

  levert over disk
  Forundersøkelse Minstepris
  Videokamera 250 1788
  TV, hjemmekino
  500 1391
  Video, DVD, audio, lader 250 994
  Speilrefleks kamera 250 994
  Optikk 250 994
  Kompakt kamera, blitz
  250 676

  Alle priser er inkludert merverdiavgift, og avrundet til nærmeste hele krone. Vi tar forbehold om prisendringer.

  Camera & Videoteknikk AS - Liaveien 1 - 5132 Nyborg - 55 39 38 80 - service@camera.no
  Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2018 produkt