Vilkår

Alle innleverte reparasjoner som ønskes vurdert som garanti eller mangel iht. kjøpsloven, må ha med kopi av kjøpskvittering. Dersom ikke slik dokumentasjon følger apparatet vil reparasjonen bli behandlet som betalbar, det vil si at du som kunde må betale for reparasjonen.


Garanti reparasjoner

Når kjøpsdokumentasjon er fremlagt og øvrige kriterier for garantireparasjon er oppfylt  utføres reparasjon uten omkostninger for kunde.
Merk at det ved utenlandskjøp / internasjonal garanti kreves at all dokumentasjon som de enkelte leverandører krever må være tilstede for å få dette dekket. Merk også at eventuell garantitid i det landet produktet er kjøpt ikke gjelder i Norge. Ønsker man å benytte slik garanti, må produktet i så fall sendes til kjøpsstedet.
Dersom produktet er utenfor garantitid eller problemet skyldes brukerfeil eller forhold som ikke dekkes av produktets fabrikk-garanti, så som feil på eksternt tilkoblet utstyr, ytre påvirkning som sand, vann, støt eller lignende, vil reparasjonen ikke dekkes av garanti.
Dette vil da utløse et prisoverslag. Dersom reparasjonen ikke ønskes reparert i henhold til gitt prisoverslag, vil det bli belastet forundersøkelse* og eventuell frakt.

Frakt inn til verksted må dekkes av kunde, uavhengig av om det er garanti/mangel eller betalbar reparasjon (gjeldende regler iht. forbrukerkjøpsloven). I noen tilfeller dekker imidlertid leverandøren av produktet frakt inn til verksted dersom reparasjonen godkjennes som garanti/mangel.


Betalbare reparasjoner

Alle påbegynte reparasjoner belastes med en såkalt forundersøkelse*. Beløpet dekker innledende feilsøking for å konstatere omfanget av reparasjonen. Om reparasjonen ikke fullføres, f.eks fordi det vil bli for kostbart, så blir det ikke mer enn dette å betale. Forundersøkelse kan betales på forskudd, eller etterskudd. Om reparasjonen fullføres, bortfaller belastning for forundersøkelse.

En vanlig reparasjon hvor ingen deler behøves får minstepris*. Minstepris er det rimeligste reparasjonen kan komme på. Dersom det er deler som må skiftes eller reparasjonstiden er lenger enn minstetiden som belastes, vil beløpet bli høyere avhengig av omfanget.

Men som regel er det jo noen deler som er gått i stykker, slik at reparasjonsprisen blir høyere. Derfor er det til stor hjelp for oss dersom du kan sette en prisgrense for hvor mye du ønsker maksimalt å spandere på reparasjonen.
Det er ikke alltid lett å vite hva som er en fornuftig prisgrense, og det er mange individuelle forhold som spiller inn for hvor mye den enkelte ønsker å spandere. Selv om du setter en høy maksimumspris, så vil ikke det si at reparasjonen blir så dyr. De fleste reparasjoner befinner seg omkring 40-60 % over minstepris.

Skulle du likevel ikke ønske å sette en prisgrense, ber du isteden om å få et prisoverslag. I realiteten blir da minsteprisen din prisgrense.

Ved eventuelle større avvik (høyere enn 15%) på et gitt prisoverslag vil ny pris bli gitt. Dersom skaden er mer omfattende enn først antatt, forbeholder vi oss retten til å gi ny pris.
Dersom et gitt kostnadsoverslag ikke blir besvart innen 10 dager, kan serviceoppdraget bli avsluttet og forundersøkelse belastet. Vanligvis vil det sendes påminnelser først.
Om du ikke ønsker å reparere ditt produkt i henhold til oppgitt kostnadsoverslag belastes forundersøkelse og eventuell transport. Det gies ingen rett til å vite hvilke deler det er feil på. Om du ønsker dette, vil du bli belastet i henhold til forbrukt tid.


* se  priser eller oppslag i kundemottaket vårt.


Reparasjonstid

Reparasjonstiden varierer mellom produktgruppene og er veldig avhengig av sesongmessige forhold. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om leveringstiden, man må isteden forhøre seg i hvert enkelt tilfelle.

Når apparatet først er påbegynt blir de fleste reparasjoner ferdigstilt samme dag. Må vi derimot bestille dokumentasjon eller deler, så vil det ta noe lenger tid, helt avhengig av når vi får disse.


Haster det ? Gjør oss da spesielt oppmerksom på dette. Hvis teknikeren er til stede, vil vi med en gang sjekke om vi har mulighet til å ta hasteservice på ditt apparat (dvs. om vi har deler / dokumentasjon). I såfall setter vi alt annet til side og begynner på ditt apparat. For denne tjenesten beregner vi et påslag på 20% på regningen, men minimum 300 kr og maksimum 500 kr (gjeldende priser per. august 2015. Vi tar forbehold om prisendring).

 

Utlevering

Når apparatet er ferdig, prøver vi som regel å ta kontakt for å gi beskjed om dette. Det er imidlertid ikke alltid vi lykkes i det. Det enkleste er å følge med på Service-web.

Dersom produktet er sendt til oss, sender vi det tilbake dit det kom fra dersom noe annet ikke er avtalt.

Hvis apparatet er innlevert direkte hos oss, ber vi deg hente det snarest. Apparater som ikke er hentet innen 6 mnd. etter at det er ferdig, vil bli solgt for å dekke våre utgifter, eller kondemnert. Forundersøkelse/sjekk belastes kunde.

 

Reklamasjon

Vi gir tre måneders garanti på det arbeidet som vi har utført på apparatet ditt dersom det er en betalbar reparasjon (var det opprinnelig en garantireparasjon blir den fortsatt behandlet som det). Det er derfor svært viktig at du tar i bruk apparatet ditt med en gang du har hentet det, slik at eventuelle mangler blir oppdaget så tidlig som mulig.

Om en feil oppstår innen tre måneder, leverer du inn apparatet til oss. Som vanlig må vi få en beskrivelse av hva som ikke fungerer som det skal, og du må gjøre oss oppmerksom på at det er en reklamasjon. Send med forrige servicenota hvis du har den. Vi vil nå se på apparatet ditt på nytt, og ut fra dette kan vi få disse resultatene :

1) Det er nøyaktig samme feil som sist, eller problemet skyldes at vi har gjort en feil. Joda, du leste riktig. Vi er bare mennesker vi også, og det hender derfor at vi gjør feil. Uansett vil vi i disse tilfellene selvsagt rette dette opp kostnadsfritt for deg.

2) Opprinnelig feil har oppstått på nytt, men skyldes feil i andre komponenter som ikke viste seg ved første service. I disse tilfellene utfører vi en såkalt påbyggingsservice. Det betyr at vi kun tar oss betalt for de delene og det merarbeidet som det ville blitt belastet for ved første service om dette hadde blitt avdekket da.

3) Tilsynelatende er det samme feil som har oppstått, men det viser seg å være en annen feil med samme symptom som den første. Dette kommer ikke inn under garantien, og vi må belaste som ved en vanlig service.

Service-web

Jeg har lest nok :)

Ta meg til Service-web


Camera & Videoteknikk AS - Liaveien 1 - 5132 Nyborg - 55 39 38 80 - service@camera.no

Remote support     Admin