AF

finjuster autofokus selv

Visste du at det på mange speilrefleks fotoapparater er mulig å finjustere autofokus?

Bruker du flere forskjellige objektiver på speilrefleks-kameraet ditt, og opplever at autofokus ikke treffer så presist som du kunne ønske på ett eller flere av dem? Dersom du har et kamerahus i midlere eller høyere prisklasse har det mest sannsynlig en innstilling som kan fikse dette.

Det er viktig å huske på at AF-finjustering er en justering som gjelder for kombinasjonen av kamera og objektiv som brukes. Hvis du vil bruke et annet objektiv med det samme kamerahuset, eller en annen kombinasjon av kamerahus og objektiv, så må du teste og justere for hvert enkelt objektiv. Kamerahuset har mulighet til å lagre innstillingene for flere objektiver. Hvor mange varierer mellom merker og modeller. Kamerahuset har som regel også en innstilling som gjelder alle objektiver, som brukes dersom det er kamerahuset i seg selv som ikke er helt på linje.

Hvordan du skal gå frem vil du som regel finne på produsenten av kamerahuset sin hjemmeside, eller i produktets brukermanual. Men her følger en generell beskrivelse av metoden du må bruke for å sjekke om autofokus faktisk er ute av, ja nettopp, fokus.

Gjør som følger:

  • Sett objektivet du vil teste på kameraet og sett kameraet på et stativ. Ikke flytt stativet under testen.
  • Sett opp en vertikal jevn overflate, for eksempel en bok, i en avstand fra kameraet som gjør at boken fyller en stor del av bildet i søkeren. Avstanden du velger vil med andre ord variere avhengig av type objektiv.
  • Plasser en linjal i en vinkel på 45 grader eller mer ved siden av boken (se bilde).
  • Lag et fokuspunkt på boken som horisontalt er på linje med der linjalen krysser boken.
  • Autofokuser på punktet du har laget på boken, og ta et bilde.
  • Studér bildet, og se på linjalen hvor det er skarpt. Hvis det er skarpt akkurat der linjalen krysser boken, da er alt i orden, autofokus har truffet riktig. Hvis det er skarpt lenger nede på linjalen viser det at autofokus setter fokuspunktet foran boken, hvis det er skarpt lenger oppe på linjalen viser det at autofokus setter fokuspunktet bak boken. I de to siste tilfellene må du gå inn i kameraets innstillinger og justere. Hvordan dette gjøres varierer fra merke til merke, se i instruksjonsmanualen til apparatet for å finne det ut.

AF-finjustering er ikke ment for å løse optiske feil på kamerahus eller objektiv. Hvis du har et fokusproblem på ett bestemt objektiv, indikerer det at det er feil på objektivet. Har du et fokusproblem uavhengig av hvilket objektiv du bruker, indikerer det at det er et problem med kamerahuset. I begge tilfeller bør du sende kameraet til reparasjon. Vi utfører reparasjon på flere kjente merker.

Illustrasjon på oppsett med fotoapparat bok og linjal
Sett opp en vertikal jevn overflate, for eksempel en bok, i en avstand fra kameraet som gjør at boken fyller en stor del av bildet i søkeren. Avstanden du velger vil med andre ord variere avhengig av type objektiv.
Nærbilde av linjal som står i 45 grader ved siden av bok, med påtegning av punkt for avlesning.
Plasser en linjal i en vinkel på 45 grader eller mer ved siden av boken, som vist over. Det som er viktig er å lage et punkt på boken akkurat der linjalen krysser boken. På bildet er det limt på en papirbit som det er tegnet et kryss på som man kan fokusere på. Dette krysset bør ikke være mer enn to-tre centimeter fra linjalen. Autofokuser på dette punktet, og ta et bilde.
Denne artikkelen er basert på Nikon sin supportartikkel om emnet, og bildene over er hentet fra denne artikkelen. På bildet under ser du en test-jig som er laget til formålet og som er mer nøyaktig. Slike jig-er kan man få tak i på nettet. Men metoden med boken og linjalen er samme prinsippet.
Bilde av test-jig av typen man kan få tak i på nettet.