Omstart

har du tatt en omstart?

Du har helt sikkert opplevd det. Ett eller annet på datamaskinen har slått seg vrangt. Så ringer du til datasupporten på jobben, eller den datakyndige i familien, og nesten før du har fått forklart hva som er problemet, så sier de "har du tatt en omstart?".

Det er nemlig sånn at dette tilsynelatende banale og til tider litt irriterende rådet i overraskende mange tilfeller er det som skal til for at datamaskinen skal oppføre seg igjen. Men hvorfor er det slik?

I en datamaskin foregår det bruk og flytting av datainformasjon hit og dit. Fra lagring i et fast minne, til bruk i et midlertidig minne, i en runddans hvor ting bytter plass, utvides, endres, slettes og lagres igjen der det er en ledig plass. Resultatet er at over tid har alt sammen blitt ganske kaotisk, selv for en avansert datamaskin som egentlig er et råskinn på å holde styr på alt sammen. Etter hvert kan det hele fortone seg omtrent som dette:

Når det har rotet seg sånn til som vi med dette bildet forsøker å illustrere, er det ofte bare én ting som hjelper. Ta alt ut, og rydd det på plass igjen på nytt. For datamaskinen sin del betyr det å ta en omstart slik at alt får nullstilt seg. "Trikset" med å ta en omstart gjelder ikke bare datamaskiner, men egentlig et hvert produkt som har noen form for programvare i seg, så som en mobiltelefon, internettboks eller TV boks.

Vi kan egentlig stoppe her og oppsummere med å si at om noe trøbler seg med datautstyret, prøv alltid med en omstart som det første du gjør. Men om du vil vite litt mer om hva som skjer i datamaskinen din, og få et par ekstra tips med på veien, les her:  

  • Litt mer i detalj

    Veldig forenklet består en datamaskin (blant annet) av en lagringsplass (harddisken) som beholder det som lagres der selv om produktet ikke har strøm, og et midlertidig minne (internminnet) som vil miste alt innhold dersom strømmen forsvinner. Når datamaskinen starter, leses operativsystem og programmer inn fra harddisken og inn i internminnet for å kunne brukes. Etter dette foregår det masse lesing og skriving mellom harddisken og internminnet, alt etter hva datamaskinen trenger å få gjort. Over tid gjør det at internminnet blir det som kalles for fragmentert. Det vil si at datainformasjon som hører til hverandre etter hvert ligger spredt både her og der.

    I denne prosessen opprettes det også midlertidige filer både på harddisken og i internminnet. Noen slike filer er det bare behov for akkurat så lenge et program kjører, mens andre blir tatt vare på selv om et program avsluttes. Det kan for eksempel være for at programmet skal kunne starte raskere neste gang du bruker det. Når noe begynner å trøble seg er det ofte fordi ting har stokket seg i internminnet, eller fordi noen av disse midlertidige filene har blitt skadet på et vis.

    På samme måten som at det til tider er like greit å rydde absolutt alt ut av en bod, et skap eller en kommode som er blitt fullstendig rotete, og så rydde fint på plass igjen, så fungerer det omtrent slik i datautstyret ditt også. Når du starter på nytt, tømmes internminnet, og midlertidige filer slettes. Så leses operativsystem og programmer inn i internminnet igjen i ordnede former, og maskinen fungerer.

    I årenes løp har datautstyr og programvare blitt stadig bedre til å holde orden og rydde opp under veis. Der en feil i et program før kunne få hele datamskinen til å gå i heng, så er det i dag ofte bare selve programmet som må avsluttes og startes på nytt når noe er gått galt. Men helt usårbart er det altså ikke blitt enda, og "trikset" med å ta en omstart vil nok fortsette å være aktuelt i lang tid enda.

  • Når det ikke holder med bare én omstart

Har du en datamaskin som ikke fungerer som den skal, ta kontakt med oss. Vi utfører batalbar reparasjon (ikke garanti) på de fleste merker.